Hinnakiri alates 15.01.2024

 

NB! Esmase vastuvõtu broneeringu tagab ettemaksu arve õigeaegne tasumine!

 

Tühistamisest palume teada anda vähemalt 24h enne broneeritud aega. Hiljem kui 24h enne vastuvõttu tühistatud vastuvõtuaeg kuulub  tasumisele vastavalt kehtivale hinnakirjale! 

Ohvriabi poolt rahastatud teenuste tühistamisel, hiljem kui 24h enne teenuse toimumise aega, rakendub leppetrahv - 45-65 EUR (50% teenuse maksumusest vastavalt kehtivale hinnakirjale).

 

Hinnakiri 

Psühholoogiline nõustamine (60 min)                                           

90   EUR

 

Pere- ja paariteraapia (90 min)       

130  EUR

 

Individuaalne psühhoteraapia  (60 min)     

90   EUR 

 

Kliinilise psühholoogi konsultatsioon  (60 min)         

100  EUR

 

Kognitiivse funktsiooni uuring koos tagasisidega

(ATH uuringu puhul vaid kvalitatiivne hindamine diagnostilise intervjuuga)

220 EUR

 

Isiksuseuuring koos tagasisidega       

280 EUR

 

Koolitused                                                                                                 

vastavalt kokkuleppele, alates 150-170 EUR h                                                        

                                                                                                                   

Tasuliste teenuste osutamise tingimused: 

  • Pöördujale pakutakse broneeringu tegemisel vastuvõtuks esimene sobiv aeg, vabade aegade puudumisel võetakse pöörduja järjekorda.
  • Psühholoogi ja psühhoterapeudi teenustele registreerimisel töödeldakse muu hulgas järgmisi andmeid: patsiendi isikuandmed (ees- ja perekonnanimi, isikukood); patsiendi kontaktandmed (telefon, e-posti aadress); teenuse nimetus, osutatava teenuse aeg (päev, kuu, aasta, kellaaeg) ja koht. Andmete töötlemisel peetakse kinni Isikuandmete kaitse seadusest.
  • Teenustele registreerimine toimub e-kirja teel: info@teraapiajakoolitus.ee või üleriigilise digiregistratuuri kaudu.
  • Teenuse osutamisel sõlmitakse Psühhoteraapia ja Koolitus OÜ poolt koostatud Teenuse osutamise  ja Informeeritud nõusoleku leping (kas digitaalse allkirjaga või paberkandjal).
  • Vastuvõtuaegu saab muuta või tühistada enne kokku lepitud vastuvõtuaega, vastavalt mõlema osapoole kokkuleppele.
  • Muudatuse tegemisel vastuvõtuaegades on Psühhoteraapia ja OÜ ning kliendi kohustuseks teavitada teineteist hiljemalt 24h  enne kokku lepitud vastuvõtuaega.
  • Hiljem kui 24h enne vastuvõttu tühistatud broneering kuulub broneeringu tegija poolt tasumisele vastavalt Psühhoteraapia ja Koolitus OÜ poolt esitatud arvele (vastavalt kehtivale hinnakirjale) ja mitte vähem kui 50% ulatuses teenuse hinnakirjajärgsest maksumusest.
  • Kui vastuvõtt lükkub Psühhoteraapia ja Koolitus OÜ-st oleneval põhjusel edasi, võimaldab Psühhoteraapia ja Koolitus OÜ  vastuvõtuaja mõistliku aja jooksul.