Psühholoogiline nõustamine

 

Psühholoogiline nõustamine sobib kergemate elukriiside ja lühiajalisemate psühholoogiliste probleemide (stress, läbipõlemine, suhtekriis, motivatsioonikriis jmt) puhul. Nõustamise käigus tegeletakse kliendi probleemiga lahenduskeskselt, aidatakse olemasolevaid ja veel teadvustamata vaimseid ressursse leida, et teostada vajalikke muutusi, mis kliendi emotsionaalset toimetulekut parandada võiksid.