Psühholoogiline nõustamine

 

Psühholoogiline nõustamine on pigem lühiajaline protsess, mis sobib kergemate elukriiside puhul. Nõustamise käigus tegeletakse kliendi probleemiga lahenduskeskselt, aidatakse olemasolevaid ressursse leida ja teostada vajalikke muutusi, mis kliendi toimetulekut parandada võiksid.