Psühhoteraapia

 

Psühhoteraapia on pikemaajalisem protsess - see on kliendi ja terapeudi vaheline dialoog, mis aitab jõuda soovitud muutusteni. Teraapia võib sobida pereprobleemide (paariteraapia ja pereteraapia), aga ka ärevushäirete ja depressiooni jt psüühikahäirete puhul. Lisaks sobib pikemaajaliste elukriiside lahendamisel ja parema emotsionaalse toimetuleku saavutamisel. Psühhoteraapias kasutatakse teaduslikult tõestatud teraapiameetodeid.