Maarja Sagen

 

Psühholoog-nõustaja, koolipsühholoog ja  koolitaja

Kontakt: maarja.sagen@gmail.com

Minu tee psühholoog-nõustajaks ei ole olnud kiire ega sirgjooneline – pigem olen aegamisi sellesse
ametisse settinud ja pean seda enda töös oluliseks ressursiks.

Lõpetasin psühholoogia magistriõpingud Tartu Ülikoolis aastal 2014, õpingute käigus läbisin kõik
ained, mis olid vajalikud, et kliinilise psühholoogi kutse poole liikuda. Rohkem köitis mind selleks
ajaks aga juba nõustamispsühholoogia. Järgmistel aastatel tõi elu mu juurde kaks poisipõnni ning
viis doktoriõppesse, ent juba 2014 aasta sügisest ka väikese koormusega psühholoogina põhikooli.
Kevadest 2022 töötan ka Tartu Ülikooli nõustamiskeskuses psühholoogina. 

Mul on koolipsühholoogi kutsetunnistus ja psühholoog-nõustaja kutsetunnistus. 

Oma töös lähtun peamiselt lahenduskeskse lühiteraapia meelelaadist, uskudes, et ükskõik kui
segaduses või heitunud klient hetkel on, ta tegelikult teab, mida vajab ning tal on ka ressursid oma
olukorra parandamiseks. Minu roll kliendi kaasteelisena on äratada ´kliendi teadmised ja usk` ja
julgustada teda just talle sobivate lahenduste leidmisel.
Olen läbinud ka kognitiiv-käitumisteraapia (KKT) ja pereteraapia baastaseme väljaõppe ning
täiendan end pidevalt erinevate meetodite ja lähenemiste osas, mida enamasti nõustamisprotsessis
omavahel üsna loominguliselt põimin – ikka iga konkreetse kliendi vajadustest lähtuvalt.

 

Töötan täiskasvanute ja peredega.

Koolitusi olen läbi viinud peamiselt vanemluse (olen Gordoni perekooli koolitaja) ning pingetega toimetuleku teemadel.

Viimasel ajal on mu erihuviks kujunenud töö täiskasvanud keskendumisraskustega inimestega.