Karola Kõnnusaar

 

Psühholoog ja superviseeritav perenõustaja

Kontakt: konnusaar@gmail.com

 

Lõpetasin 2016. aastal Tallinna Ülikoolis psühholoogia bakalaureuseõppe. Kuna mul on alati olnud huvi kliinilise psühholoogia vastu, kolisin mõned aastad hiljem Tartusse ja lõpetasin magistriõpingud Tartu Ülikoolis 2021. aastal, spetsialiseerumisega kliinilises psühholoogias. Olen uurinud lähemalt emotsiooni regulatsiooni ja selle mõju inimese käitumisele.

Oman töökogemust superviseeritava kliinilise psühholoogina Põlva Haigla taastusravi osakonnas, kus olen peamiselt töötanud meeleolu- ja ärevushäiretega patsientidega.

Teraapiaväljaõppe osas olen läbinud kognitiiv-käitumusliku teraapia ja pereteraapia baaskursused ning
hetkel õpin pereteraapia II astme väljaõppes. Lisaks olen end täiendanud leinanõustamise, motiveeriva intervjueerimise ning vaimse võimekuse hindamise kursustel.
Kuulun Eesti Pereteraapia Ühingusse.

Viin läbi psühholoogilist nõustamist individuaalklientide, paaride ja peredega.

 

Usun, et lapsi saab aidata neid ümbritsevate täiskasvanute abil ja olen arvamusel, et kui ühel pereliikmel on
probleem, siis mõjutab see kogu peret. Arvan, et inimeste vahelised suhted ja saadud kogemused mõjutavad tugevalt meie vaimset ja füüsilist toimetulekut, mis on omakorda seotud eluga rahulolu tundega.