Teraapiafond on alates 2015. aastast rakendatud üldarstiabi kättesaadavust parandav meede, mis võimaldab perearstil suunata oma patsiendid meditsiinilise näidustuse olemasolul otse mittekliiniliste spetsialistide nagu psühholoogi, logopeedi ja füsioterapeudi vastuvõtule. 

https://www.haigekassa.ee/teraapiafond

Perearsti saatekirjaga teenusele lisandub kliendi omaosalus teenuse maksumuse hüvitamiseks kuni 40-50 eurot.